Beelden met superkracht

Rückriem @ Twente special

Dit korte lesprogramma is ontwikkeld voor de bovenbouw basisonderwijs en onderbouw, bovenbouw voortgezet onderwijs

De lessen laten de leerlingen kennis maken met het landgoed Baasdam en de Kunstwerken van Ulrich Rückriem. Het gaat om: bewustwording van de omgeving, kennis van landschap en de natuur, de geschiedenis en kennismaking met beeldende kunst, in het bijzonder de kunstwerken van Ulrich Rückriem op Baasdam.

Doelgroepen: Bovenbouw basisonderwijs en onderbouw, bovenbouw voortgezet onderwijs

Doel: Kennismaking landgoed Baasdam en de Kunstwerken van Ulrich Rückriem. Bewustwording omgeving, kennis van landschap en haar geschiedenis, toegankelijke kennismaking met beeldende kunst, kennismaking met de kunstenaar Ulrich Rückriem.

Vorm: Kennis op school (educatief programma met spelelementen, gedeeltelijk digitaal), praktische opdrachten op locatie en praktisch uit te voeren opdrachten binnen school.

Menu