Disclaimer

Verwerking persoonsgegevens

  • Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegeven worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegeven op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
Menu