Stichting Baasdam

Ontstaan & doelstelling

Het ontstaan van Stichting Baasdam

De Stichting Baasdam is ontstaan vanuit de behoefte in de familie Gorter om natuur, cultuur, kunst en educatie op een bijzondere manier te integreren in de reeds aanwezige elementen op Landgoed Baasdam, deze met elkaar te kunnen versterken en nieuwe belevingen te laten ontstaan. Het delen van deze belevingen met het publiek (bezoekers van ver en dichtbij, vakantiegangers, omwonenden) vinden wij een belangrijke “openbare” betekenis hebben en daarom stelt Landgoed Baasdam haar paden, poorten en deuren open voor deze nieuwe activiteiten .

‘Cultuur’ en ‘natuur’ leven op Baasdam al van meet af aan samen, het landschapspark en het park rond de Vijver naar ontwerp van P.H. Wattez is daarvan het beste voorbeeld.
Het idee van de ‘paradijselijke tuin’ dat in de loop der tijd is ontstaan associëren we met begrippen als Schoonheid, Rust, Bespiegeling, Loutering en Geborgenheid. Deze begrippen zijn uiterst geschikt om de verbinding tussen kunst en natuur te maken. De kwaliteiten van het Landgoed, de historische ambities, het oorspronkelijke plan van Wattez en de plaatsing van de stèles van Ulrich Rückriem hebben ons gemotiveerd om de Stichting Baasdam op te richten, waarbij de kernwoorden van Landgoed Baasdam “Rust, Ruimte en Natuur” de basis vormen.

De opdracht van Stichting Baasdam

De betovering van het landgoed ontstaat uit de wisselwerking tussen kernen en omtrekkende paden. Het landschap biedt openheid binnen een omvattende beschutting. Dit werkt theatraal, zoals al in het woord coulisselandschap besloten ligt. De wandelpaden over Baasdam zijn voor iedereen toegankelijk, maar slechts weinig mensen weten ervan en ze maken geen deel uit van een groter netwerk van looproutes. Dit versterkt de metafoor van een theater dat immers ook naar binnen gekeerd is en een kunstmatige illusie kan oproepen. De manier waarop de moderne mens naar de natuur kijkt, is hieraan verwant: wij zijn toeschouwers geworden, bezoekers in ons eigen land. We nemen niet deel aan de natuurlijke huishouding. We spelen er wel een rol in, die van ontdekkingsreiziger, natuurvorser, padvinder.
Baasdam biedt alle mogelijkheden om zulke ervaringen op te roepen. En omdat kunst dikwijls een verheviging is van de werkelijkheid, kunnen kunstenaars de aantrekkingskracht van het gebied vergroten. De aanwezigheid van kunstwerken in welke vorm ook kan momenten en plaatsen creëren die bijzonder of zelfs onvergetelijk zijn. Dat is de opdracht van de stichting Baasdam: momenten en plaatsen laten ontstaan die de bestaande situatie verbijzonderen.

Verbijzonderen door Stichting Baasdam

De samenhang met de historische context is een rode draad die door het hele landgoed loopt. Op Baasdam is plaats voor intieme ervaringen in een oude schuur of bij de vijver. Er is weidsheid in het retentiegebied en op de es. Er stroomt de Baasdammerbeek, een verbindende factor tussen de verschillende landschappelijke elementen.
Er is plaats voor grote kunstwerken omdat er lange zichtlijnen zijn, een kunstervaring kan zich voltrekken door een hele wandelroute te benutten. Er is plaats voor subtiele kunstwerken langs bos- en waterpaden waarbij kleine bijzondere momenten kunnen ontstaan. Het water element kan benut worden voor verschillende activiteiten op het gebied van natuureducatie en een verbinding maken met de aanwezige culturele waarden. Bij de vijver kan letterlijk theater worden opgevoerd. Licht en geluid zouden, mits subtiel toegepast, iets geheimzinnigs kunnen toevoegen.

Bestuur & Contact:
Voorzitter: Patricia Gorter
Secretaris, Penningmeester: Cathelijne Gorter

Overige betrokkenen/adviseurs:
Ruut van Paridon (landschapsarchitect)
Rob Smolders (kunstcriticus en oprichter Tricot Winterswijk)

Contact: stichting@wordpress-597311-1931381.cloudwaysapps.com

Menu