Historie

Geschiedenis van Baasdam

De geschiedenis gaat terug tot in de 15e eeuw, toen er al op het ‘erve en goed Baasdam’ geleefd en geboerd werd. Eeuwenlang zelfs woonde en werkte een familie ‘ten Baesdam’ als pachter op de boerderij.

Dit erf vormt nog steeds het centrum van het landgoed. De betekenis van de naam Baasdam is waarschijnlijk ontleend aan de grote, hoge (baas = groot) wal (=dam), die aan de westkant van het landgoed ligt. Deze wal zou deels opgeworpen zijn in de laatste IJstijd en verlengd zijn met een lange houtwal. Deze wal is nog goed zichtbaar in het landschap.

Het Erve Baasdam met nog eens 30 ha heide ten oosten daarvan kwam rond 1900 in handen van de familie ter Kuile.

Op dat oostelijk deel van het landgoed is toen begonnen met de ontginning. Op de hoge delen werden bossen aangelegd en in de laagtes weilanden. Voor de vormgeving werd de tuin- en landschapsarchitect Pieter Wattez in de hand genomen.

De Familie Gorter

Het landgoed Baasdam is in 1939 door Egbert Gorter, firmant bij textielfabriek Ten Cate, op een veiling aangekocht. Als eerste werd het bestaande Zomerhuisje uitgebreid.

Met de tuin- en landschapsarchitect Pieter Wattez werd de verfraaiing van het landgoed doorgezet. De vele ronde vormen, losse bospercelen, de grote vijver en de doorkijkjes in het oostelijk deel van het landgoed stammen uit die tijd.
Tijdens de eerste bezettingsjaren werd de vijver gegraven door arbeiders om daarmee tewerkstelling in Duitsland te voorkomen.

Op een centraal punt in het park werd ruimte gelaten voor een groot huis. Echter door plotseling overlijden van grootvader Gorter is dit huis nooit gebouwd. Wel is in de jaren 70 op die plek het Vijverhuisje neergezet.

Menu