Archief van kunstprojecten

Archief: kunstprojecten

EXPOSITIE Vagevuur en Vanitas van Cornelius Rogge
- juli t/m september 2009 -

Erve Baasdam en havezathe Herinckhave staan van oudsher al in verbinding met elkaar. De Baasdammerbeek waarlangs grotendeels een wandelroute loopt, verbindt deze twee locaties, die samen de bijzondere expositie “Vagevuur en Vanitas” creëren. Beeldend kunstenaar Cornelius Rogge plaatste in de Koeienschuur van erve Baasdam de beeldengroep “Vanitas” en in het botenhuis van Herinckhave de beeldengroep “Vagevuur”. Het Vanitas, de vergankelijkheid, versterkt de beleving van de oude Koeienschuur, waar balken met stof en spinnenwebben al jarenlang liggen te vergaan. Waar Cornelius Rogge nu met zijn beelden tijdelijk een verbijzondering mee aangaat. In het kleine botenhuis van Herinckhave is het “Vagevuur” een beleving van theatrale waarde.Vagevuur
‘De beeldvorm, die u nu aanschouwt, is de verbeelding in materie. Men ziet aardgeesten,die de zielen aan de aarde willen vasthouden (kluisteren) en zij die door het vuur hun aardse
inventaris kwijtraken en daardoor licht worden en omhoog kunnen stijgen. Alles staat nu als een theatervorm op zijn plaats en nu moet de aanschouwer het betreden en zich laten louteren’. - Cornelius RoggeVanitas
'Al vele jaren loopt het begrip vanitas/vergankelijkheid als een rode draad door het werk van Cornelius Rogge. Door middel van archaïsche beelden toont hij de vergankelijkheid en de kwetsbaarheid van de mens en van datgene, wat hem omringt. Ook zijn werkwijze en omgang met de beeldmiddelen (het gebruik van vergankelijke materialen) versterken dit thema nog meer. Telkens beeldt Rogge dit op een andere wijze uit, immers alles beweegt, alles verandert voortdurend van gedaante.' - Adrie Cense

© Landgoed Baasdam 2018