Stichting Rückriem in Twente

Doestelling & verantwoording

Het verwezenlijken en instandhouden van door de beeldhouwer Ulrich Rückriem ontworpen kunstwerken op Landgoed Baasdam in Tubbergen.


Gerealiseerde kunstwerken:
‘Zeven stèles' in 2005.
'Ursprung'in 2014.

Het beleidsplan
De stichting heeft ten doel het verwezenlijken en instandhouden van het door de beeldhouwer Ulrich Rückriem ontworpen kunstwerk ‘Zeven stèles’ op Landgoed Baasdam in Tubbergen. Het werk is in 2005 geplaatst langs een zandweg op het landgoed. De stichting realiseert in 2014 het door Rückriem geschonken kunstwerk ‘Ursprung’ in het ‘Ronde bosje’, gesitueerd in het retentiegebied op hetzelfde landgoed

De contactgegevens / statutaire zetel
Balthasarhof 3, 7651 EZ Tubbergen
De contactgegevens / correspondentieadres
Nijenhuizerlaan 21, 7478 PA Diepenheim

De bestuurssamenstelling
Paul Knolle, voorzitter
Sepp Bader, secretaris
Henk Wever, penningmeester
Harald Droste
Gerrit Hendriksen
Joop Hoogeveen
Het beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen honorering of vergoeding.

Een financiële verantwoording
De stichting ontvangt bijdragen van derden. Hiervan worden de aanschaf van
kunstwerken van de kunstenaar Rückriem betaald. Een financieel overzicht is bij de penningmeester op te vragen.

© Landgoed Baasdam 2018